Leer mij kennen

Mijn ambitie is om de wereld een beetje beter en een beetje mooier te maken. Dat doe ik langs twee routes.

Sinds 2006 werk ik als beleidsadviseur en bestuursondersteuner in het onderwijs. Hierin leg ik graag de verbinding tussen de verschillende deelterreinen, zoals personeelsbeleid, financiën en de onderwijsinhoud. Ik heb brede ervaring als beleidsmedewerker, bestuurssecretaris en ambtelijk secretaris voor (G)MR’en.

In september 2021 ben ik gestart met een opleiding tot ecologisch tuinontwerper. Hiermee wil ik het groene domein van hobby tot werk maken. Mijn ambitie is om scholen te helpen om hun pleinen te ‘vergroenen’ op zo’n manier dat de school een fijnere plek voor leerlingen en personeel is om te leren en te werken. Dat is niet alleen aantrekkelijker vanuit esthetisch oogpunt, maar er zijn ook genoeg onderzoeken die er op duiden dat een groen plein het onderwijs direct ten goede komt. Stressniveaus gaan omlaag, creatief denken wordt bevorderd en kinderen gaan meer samenwerken. Naast schoolpleinen werk ik ook aan het vergroenen van particuliere tuinen en (semi-)openbaar groen.